Archive for февруари, 2009

февруари 2, 2009

ЧАСОВНИЦИТЕ СЕ ТОПЯТ В КЪЩАТА НА ГЕО

 

пърформанс по стихове на Гео Милев и авторски текстове на ЯRсен ВасилеВ в къщата-музей Гео Милев

Стара Загора, ул.“ Гео Милев “ 37

на 06. 02. 2009

от 18 часа

 

с гласовете и телата на:

ЯRсен ВасилеВ

Иво Аръков

Даниана Коева

Мария Петкова

Дария Симеонова

 

и музиката на Георги Стрезов / www.strezov.net /

 

Предвещано е: времевретеното ще прободе овеществената вселена – :

Бездънният кладенец зее:

Долу.

Бог.

Има ли Бог?

Бог спи!

Планетите-електрони кръговъртят във въртоп около ядрото-слънце.

Чий взор се е разлял в черните дупки на галактиките?

E=MC² – когато бъдем безплътни –

Костенурките издъхват под тежестта на света.

Полуголи в пясъка под пирамидите

тантриците танцуват триединно върху върховете на тризъбеца

– създателя, пазителя и разрушителя –

Тайната: кванти; кварки; бог…

Парадокси на времето: броениците отново ще се разпръснат

– (защото ние сме бог) –

когато бъдем безплътни

 

Сюжетът се плъзга на тънката граница между поезия, философия и религия – медитации върху двойствеността – върху бялото и черното, доброто и злото, вярата и безбожието, духовното и плътското, водата и огъня, експресионизма и сюрреализма, Гео и Дали, иконите и часовниците – изградени върху текстове на Гео Милев (Иконите спят) и ЯRсен ВасилеВ (Когато часовниците се топят)

 

повече на: http://www.yassenvasilev.wordpress.comclocksgeostz

Реклами